ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΛΑΣ 2022

11 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/05

19:00 – 22:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/05

10:00 – 14:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/05

10:00 – 13:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/05

19:00 – 22:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/05

10:00 – 14:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/05

10:00 – 13:00       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

13:00 – 14:00       ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ