Επιτροπές του Συνδέσμου

Στο Σύνδεσμό μας δε λειτουργούν μόνιμες επιτροπές.
Με απόφαση του Δ.Σ μπορούν να συγκροτούνται επιτροπές για θέματα όπως εκπαίδευση και αξιολόγηση διαιτητών, παρατηρητές διαιτησίας, οικονομικός προγραμματισμός, δημόσιες σχέσεις, beach volley, τράπεζα αίματος, διοργάνωση εκδηλώσεων και κάθε άλλο θέμα που κατά την κρίση του Δ.Σ δικαιολογεί την ανάθεσή του σε επιτροπή.