Συγκεντρωτικοί ορισμοί

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές, για να δείτε τους αντίστοιχους ορισμούς.

1 2
Συγκεντρωτικοί τοπικών Συγκεντρωτικοί εθνικών

 

isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>