Ιστορία

Σύντομα θα μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία του συνδέσμου, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>