Διοικητικό συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α΄ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αντιπρόεδρος B΄ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΓΙΩΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
Ταμίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημόσιες σχέσεις ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφορος Λέσχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ