Διοικητικό συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α΄ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπρόεδρος B΄ ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γενικός Γραμματέας ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΓΙΩΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
Ταμίας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας και υπεύθυνος Δ.Σ. ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφορος Λέσχης ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>