Διοικητικό συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α΄ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπρόεδρος B΄ ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γενικός Γραμματέας ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΓΙΩΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
Ταμίας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας και υπεύθυνος Δ.Σ. ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έφορος Λέσχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Μέλος ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ