Επιτροπές ΕΟΠΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Κ.Ε.Δ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>