ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΑΛΑΣ

12 Μαρτίου 2024

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας διοργανώνει πανελλήνια διαδικτυακή σχολή διαιτητών βόλλεϋ σάλας στις 08-22 Απριλίου 2024.

Δικαιολογητικά:

1) ταυτότητα
2) απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο
3) ποινικό μητρώο
4) παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ

Επικοινωνία: odbe@otenet.gr & 2109240247

Επισημαίνεται ότι το ακριβές πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις συμμετοχές και θα αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών στο www.odbe.gr .