ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΟΔΒΕ

5 Σεπτεμβρίου 2021

      Το διήμερο 25-26 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 29ο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους αξιολογημένους διαιτητές, καθώς και τους παρατηρητές διαιτησίας. Θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και με την συμμετοχή της Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ., διαδικτυακά, μέσω του προγράμματος τηλεδιάσκεψης Google meet. Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 15:00-20:00 και την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 11:00-14:00. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

      Μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι εν ενεργεία διαιτητές θα πρέπει να καταθέσουν ιατρικές βεβαιώσεις καθώς αυτές που κατατέθηκαν την περίοδο 2020-2021, λήγουν στις 31/12/2021. Οι συνάδελφοι διαιτητές που δεν κατέθεσαν ιατρικές βεβαιώσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, είναι υποχρεωμένοι να τις υποβάλλουν με την δήλωση ενεργείας και θα ισχύσουν μέχρι το Δεκέμβριο όπου θα καταθέσουν νέες.

Αναγγελία Σεμιναρίου Εγκύκλιος Σεμιναρίου Ενημέρωση Ιατρικών Βεβαιώσεων