ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ

3 Ιουνίου 2021

Όλοι οι διαιτητές σάλας και χιονιού  που επιθυμούν θα πρέπει μέχρι και την Τρίτη 22/06/2021 να αποστείλουν συμπληρωμένη τη δήλωση εν ενεργεία ή μη, στο mail του συνδέσμου (info@sydpebe.gr).

Παρακάτω θα βρείτε τη δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή  καθώς και την εγκύκλιο.

 

   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2021

Εγκύκλιος                             Δήλωση

isMobile() ? ($detect->isTablet() ? 'tablet' : 'phone') : 'computer'); $scriptVersion = $detect->getScriptVersion(); if ( $detect->isMobile() ) { ?>