Επιτροπές ΕΟΠΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
Κ.Ε.Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ