Διοικητικό συμβούλιο

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α΄ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αντιπρόεδρος B΄ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ειδικός Γραμματέας ΓΙΩΓΙΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
Ταμίας ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας ΔΡΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημόσιες σχέσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Έφορος Λέσχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ