ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

4 Ιουνίου 2018

Καλούνται τα μέλη μας που έχουν λαμβάνειν χρήματα από τα πρωταθλήμτα Κορασίδων εκτός συναγωνισμού και Κορασίδων αποκλισμένων Α’ και Β’ φάσης, να περάσουν από τα Γραεφεία της ΕΠΕΣΘ ώστε να τα παραλάβουν για να κλέισουν τα αντίστοιχα πινάκια.